MARCEL BREUER

UVOD

Marcel Lajos Breuer je bil modernist, arhitekt in oblikovalec pohištva madžarskega rodu. Kot mojster modernizma, je Breuer svoj kiparski izrazni jezik pridobljen v Bauhausu razširil v osebni arhitekturni stil, s katerim je postal eden najpopularnejših arhitektov na samem vrhu oblikovanja 20. stoletja. Med njegove najpomembnejše arhitekturne podvige štejemo stavbo UNESCO, muzej sodobne ameriške umetnosti Whitney, sedež IBM-a in La Gaude. Kot oblikovalec pa je prepoznan predvsem zaradi stola  Wassily.

Slika 1: Marcel Breuer, 1902-1981

ŽIVLJENJEPIS

Marcel Lajos Breuer, svojcem znan po srednjem imenu Lajkó, je bil rojen v Pecsu na Madžarskem, 21. maja 1902.
Breuer je študiral na Bauhaus-u, kjer je srečal druge pomembne oblikovalce 20. stoletja kot so Le Corbusier, Mies van der Rohe in Walter Gropius – slednji so imeli znaten vpliv na njegovo ustvarjalnost. Do leta 1935, ko je zapustil Nemčijo, z namenom sodelovanja z Gropiusom v Londonu, je bil Breuer eden najslavnejših oblikovalcev v Evropi. Njegovo ime je zaslovelo predvsem po zaslugi njegovega izuma – cevastega kovinskega pohištva (tubular  furniture).

Slika 2: Mojstri Bauhausa, 1926

Dve leti kasneje ga je Gropius povabil, da se pridruži fakulteti za arhitekturo Harvard. Med 2. svetovno vojno sta skupaj razvila revolucionarno ameriško oblikovanje hiš, medtem ko sta predavala celotni generaciji arhitektov, ki so kasneje zasloveli.
Leta 1946 se je v New Yorku spremenila praksa rezidenčne arhitekture, ki se je končno razširila v javno arhitekturo. Leta 1954 je začel s projektom za sedež UNESC-a v Parizu in leta 1956 s projektom sakralne arhitekture – Saint John’s Abbey v Collegeville-u v Minnesoti.
Njegov podjetje, stacionirano v New Yorku, je v naslednjih letih zamenjalo tri lokacije. Z eno nogo je deloval v Parizu, kjer je izvajal delo za sedem evropskih držav. V tem času je pridobil pet evropskih partnerjev.

Slika 3: Marcel Breuer, 1969, Smučarsko letovišče Flaine, Flaine

Slika 4: Marcel Breuer, 1965-1968, HUD, Washington

Leta 1968 se je lahko ozrl nazaj na pomembne monumente tistega časa kot so na primer njegov New York’s Whitney Museum, IBM-ov La Gaude, (njegova najljubša stvaritev), štab HUD in štab HEW v Washingtonu in smučarsko letovišče Flaine, kjer je zasnoval celotno vas v francoskih Alpah.

*Slika 5: Marcel Breuer, 1958-1962, IBM France Research Center La Gaude, La Gaude

Upokojil se je leta 1976. Zaradi bolezni je umrl 1. julija leta 1981.

DELA

Muzej Whitney

Slika 5: Marcel Breuer, 1967, Muzej Whitney, New York

Muzej Whitney se nahaja v New Yorku. Zasnovan je bil v kolaboraciji s Hamilton Smith-om. Močna modernistična stavba v okolici opečnatih vrstnih hiš je delovala težka, tiha ter celo vsiljiva v času nastanka leta 1966.

*Slika 7: Marcel Breuer, 1967, muzej Whitney, New York

Eden od kritikov je trdil:
»Breuer’s building is now recognized as daring, strong, and innovative. It has come to be regarded as one of New York City’s most notable buildings and identified with the Whitney’s approach to art«.
»Breuerjeva stavba je zdaj priznana kot drzna, močna in inovativna. Označena je za eno izmed najbolj prepoznavnih zgradb v New Yorku in je opredeljena s pristopom Whitneyja k umetnosti «.

Slika 8: Marcel Breuer, 1925-1926, Stol Wassily, Dessau Nemćija

Stol ‘’Wassily’’

Stol znan tudi po imenu Model B3 je nastal med letoma 1925-1926, ko je bil Breuer na Bauhaus-u. Nasprotno pogostemu prepričanju, stol ni bil izdelan za ruskega slikarja Vasilija Kandinskega, kateri je bil v času prisoten na fakulteti. Kandinsky pa je pravzaprav občudoval zasnovo in končni izdelek, in tako je Breuer izdelal kopijo za slikarjeve zasebne prostore. Stol je ime ‘’Wassily’’ dobil leta kasneje, ko ga je ponovno izdal italijanski izdelovalec pohištva, ki je izvedel za anekdotično povezavo med umetnikoma.

Slika 9: Marcel Breuer, 1925-1926, Stol Wassily, Dessau Nemičja

Citat: “Mass production, made me  interested in polished metal, in shiny and impeccable lines in space, as new components of our interiors. I considered such polished and curved lines not only symbolic of our modern technology but actually to be technology. ”
Citat: “Masovna proizvodnja, je pridobila moje zanimanje za polirano kovino, v sijajnih in brezhibnih linijah v vesolju, ki so kot nove sestavine naših notranjosti. Takšne polirane in ukrivljene linije sem opredelil ne le za simbol naše sodobne tehnologije, temveč za tehnologijo.

ZAKLJUČEK

Marcel Breuer se je uveljavil kot arhitekt in oblikovalec. Zaslovel je zaradi novosti, ki jih je vpeljal v svoja dela. Pomemben za razvoj svetovne arhitekture.

SUMMARY

Marcel Breuer was born in 1902 in Pecs, Hungary. He was a modernistic architect and furniture designer. He extended the sculptural vocabulary, he had developed in the carpentry shop at the Bauhaus, into a personal architecture. That made him one of the world’s most popular architect at the peak of 20th-Century design.
His most important architecture designs are: building of the Whitney museum, HUD building, HEW building, research centre La Gaude, Hotel Flaine and the UNESCO building. The material he used for his buildings is mostly reinforced concrete.
He also designed a very well-known chair, named chair Wassily. He designed it while studying at Bauhaus, Germany. It is also known as the chair Model B3. The chair is made of steel pipes and canvas.
Marcel Breuer died in July 1981. His partners kept offices going in his name and with his permission in Paris and New York for several years.

VIRI

Besedilni viri:

Slikovni viri:

*Opomba: Slikovna gradiva, ki so v tej spletni objavi citirana in so bila predhodno označena z avtorsko pravico Copyright (C) so v tej nalogi (spletni objavi) uporabljene zgolj za izobraževalni namen.

AVTORJI:

  • BARTOL, Žiga, 2014-15;
  • JURKAS, Živa, 2015-16
  • CVETKO, Bor, 2016-17
  • DOLENC, Juš, 2017-18
  • HOČEVAR, Eva, 2018-19

Ob pregledovanju besedila sem popravila naslovje in nekaj slovničnih napak. Uredila sem slike in njihov vrstni red, saj so bile v prejšnjem besedilu oznake pomešane. Popravila sem tudi vire. V določenih delih sem zamenjala nepravilno pisavo, razmik med vrsticami in velikost pisave.
Popravki so označeni z modro.